czwartek, 11 lipca 2013

*144Marsz Wojska Polskiego podczas uroczystości 70-lecia. Rzezi wołyńskiej.

Polish army marching during the ceremony 70th anniversary Volyn massacre.

Zielona Góra 2013 (Today)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

*247