niedziela, 16 marca 2014

*181Opuszczone kino jeszcze przed remontem. Irena Karel na ścianie.

Deserted cinema before renovation. Irena Karel on wall.

Zielona Góra 2014

*246

Speedway game. Zielona Góra 2017